Celem Facelytix jest rozwój analizy osobowości nowej generacji.

Chcemy go osiągnąć poprzez skorelowanie zachowań niewerbalnych z osobowością w drodze zestawienia nagrania wideo ze sztuczną inteligencją i uzyskania dzięki temu połączeniu prostego w obsłudze narzędzia oceny.

Aby to opracować, musimy nauczyć nasz system, jak to się robi.

Właśnie do tego potrzebujemy TWOJEJ pomocy! Niedługo rozpoczniemy globalne badania na szeroką skalę.

Chcemy, abyś poświęcił nam trochę czasu. Chcielibyśmy przeprowadzić rozmowę w formie wideokonferencji i dokonać e-analizy osobowości przy użyciu technologii Thalento. Automatycznie po ukończeniu obu testów otrzymasz raport dotyczący twojej osobowości. Oczywiście wszystkie zgromadzone dane będą mieć charakter anonimowy i zostaną wykorzystane TYLKO do badania! I jak, jesteś zainteresowany wzięciem udziału w tworzeniu przyszłości Rekrutacji?

Zarejestruj się już teraz!
Skontaktujemy się z tobą!


Would you like more information about the pilot study in Poland: Check out this page!

Go back to top of the page
  1. Przyłącz się do rewolucji w analizie osobowości!
  2. Globalne badanie
  3. Skontaktuj się z nami